Regelmatig krijgen we de vraag of het werven in de vakantieperiode wel zin heeft en of dit niet zonde is van het advertentiebudget. Ons antwoord: 𝐉𝐀! Juist in de vakantieperiode weet je de latent werkzoekende doelgroep goed te bereiken en staat men vaker open voor een andere uitdaging.
Voor het werven van personeel gelden er vanuit onze ervaring en data twee periodes per jaar waarin men gaat nadenken over hun huidige werksituatie.

Dit is rond de kerstdagen, wanneer er tijdens het diner door familie gevraagd wordt ‘wat doe je ook alweer?’ En ‘Heb je het nog naar je zin daar?’. De andere periode is tijdens de vakantie, wanneer er rust en ontspanning is om zelf eens goed na te denken of je nog wel zo lekker op je plek zit en of je misschien tóch een keer de stap moet wagen. Vooral in deze rare tijd waar meer mensen kiezen voor een vakantie binnen Nederland is het benaderen van de je doelgroep een stuk eenvoudiger.

Veel van onze klanten kiezen er daarom ook bewust voor om rond deze periodes een wervingstraject aan te gaan om zo de vakantieperiode uit te komen met een uitgerust gevoel en een nieuwe medewerker .

Op korte termijn nog even gas geven met je openstaande vacature?