Uit welke behoefte is Toppa ontstaan?

Het ontstaan van Toppa vindt zijn oorsprong in 2016. Het was de eerste keer dat een bestaande relatie de behoefte had om een lastige openstaande vacature in te vullen omdat het via de bestaande wegen niet gelukt was. Als bedrijf hielpen we op dat moment nog vooral klanten met het werven van kwalitatieve leads om ze te helpen groeien in het aantal klanten. Het model dat we bij Online Leadbox destijds gebruikten, en haar oorsprong vindt in gedragsmodellen en data, bleek ook bijzonder geschikt om latent werkzoekenden te motiveren om te solliciteren op een baan. Toen we eenmaal die eerste functie hadden ingevuld dachten we: hoe mooi om te zien dat ons model ook op vacatures werkt. Vanuit dat inzicht hebben we de jaren daarna steeds een beetje meer bedrijven geholpen om vacatures in te vullen en ons model verder geoptimaliseerd. Uiteindelijk hebben we in 2019 de stap gezet om er een eigen bedrijf voor op te zetten. Dit bedrijf is Toppa geworden.

Waar ben je het meest trots op binnen Toppa?

Het meest trots ben ik op de geboorte van ons unieke wervingsmodel en hoe we steeds in staat zijn geweest om dat verder te optimaliseren. Door het zowel aan de intellectuele kant van het model te verbeteren, als het verrijken en optimaliseren met data, groeien we langzaam maar zeker toe naar een wervingsoplossing die zo nauwkeurig is dat nagenoeg elke lastige vacature door ons kan worden ingevuld. Op die ontwikkeling – en de mensen die hier elke dag invulling aan geven – ben ik trots.

Welke samenwerking is jou het meest bijgebleven?

Ik ben gek op moeilijke klussen dus in die zin is dit een makkelijke vraag. De samenwerking die mij het meest is bijgebleven, is de samenwerking met MendriX. Voor hen hebben we een Sr. Mobile App Developer geworven, en geloof me, veel lastigere functies zijn er niet. Ons model is hier tot het uiterste getest, maar bleek ook voor deze functie succesvol in te zetten. Dit was echt een ‘stresstest’ om te zien of het ook op zo’n functie stand zou houden. Dat dit heeft geleid tot het aannemen van de juiste kandidaat blijft mij denk ik voor altijd bij als het ultieme bewijs ‘dat we goed zitten’.

Welke uitdagingen zie je voor jezelf en Toppa de komende maanden?

De grootste uitdaging die ik voor Toppa de aankomende maanden zie is om het model nog beter te laten werken over een breder segment in de markt. Mijn overtuiging is dat als het ons lukt om nog meer vacatures nog sneller in te vullen met de juiste kandidaat dat groei een gevolg is. De uitdaging wordt om een Toppa Cockpit te bouwen waarin alles samen gaat komen op het snijvlak van ons model in combinatie met gegenereerde data. Hiermee kunnen we nog sneller de beste beslissingen nemen op het moment dat we een vacature starten en gedurende een wervingscampagne. Dat wordt ultiem!